ผลของหวยหุ้นที่อยู่บนตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ หวยออนไลน์ หรือ ตลาดหุ้น เป็นสถานที่สำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ระยะยาว ของ บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งถือว่า เป็นตลาดรอง ( Secondary Market ) ทั้งนี้ เนื่องจากจะทำการซื้อขาย เฉพาะ หลักทรัพย์ที่ได้ออกจำหน่ายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปแล้ว เท่านั้น ผลหวยในหุ้นที่อยู่บนตลาดหลักทรัพย์ กรณีนี้เราจะพูดถึงแค่ ตลาดหลักทรัพย์ในไทย ตลาดหลักทรัพย์จะเลือกหุ้นคุณภาพสูงผันผวนต่ำ หลายร้อยหุ้นมาคำนวนค่า SET สุดท้าย ซึ่งมันก็คือการพนัน ในความเป็นจริง ความน่าจะเป็นของการถูกหวยหุ้นมันก็เท่าๆกับหวยรัฐบาล แต่มันทายได้หลายครั้งต่อเดือน และ ผลตอบแทนสูง การลงทุนตลาดหลักทรัพย์ มีอยู่แทบทุกประเทศทั่วโลก ประชาชน โดยทั่วไป จะรู้จักตลาดหลักทรัพย์ของประเทศต่าง ๆ ผ่านทางชื่อดัชนีราคาหุ้น

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *